0 av 0 för ""

Sweco-projekt nominerat till BBC World Challenge Award

Sweco har under de senaste åren arbetat åt organisationen Hand in Hand med projektet ”Treatment of Organic Waste in Tamil Nadu”. Projektet – under namnet ”Trash to Gas” – är nu nominerat till BBC World Challenge Award. Till och med den 11 november har du möjlighet att gå in och rösta och på så sätt bidra till att projektet kan vinna.

Hand in Hand driver omkring 25 projekt inom avfallsområdet, i byar och små städer (”panchayats”) i provinsen Tamil Nadu i Indien. Mellan 2008-2011 har Sweco genomfört två projekt tillsammans med Hand in Hand, varav ett är det nu nominerade projektet. Det andra projektet var ”Developing Small Scale Waste Handling in Village Panchayats”.

Sweco har bland annat stöttat organisationen i deras arbete med att utveckla ett fungerande system för småskalig avfallshantering. Sweco har sett över de system som finns och också tittat på möjligheten att producera biogas ur avfall. Det nominerade projektet inkluderade bl.a. installation och drift av en demonstrationsanläggning för biogasproduktion ur matavfall.

– Vårt uppdrag har också handlat mycket om utbildning kring avfallsfrågor av befolkningen i regionen, säger Peter Ullman, som varit uppdragsansvarig på Sweco.

Projekten genomfördes med stöd från Tillväxtverket / ”Demo Miljö” (det nominerade projektet) och Sida.

BBC World Challenge 2011 är en tävling organsierad av BBC World News Limited (”BBC World News”) and Newsweek. Tävlingen siktar på att leta upp och uppmärksamma små företag från hela världen som arbetar med affärsutveckling och innovation på en gräsrotsnivå.

http://www.theworldchallenge.co.uk/finalists/1/Trash_To_Gas*