0 av 0 för ""

Sweco projekterar installationer i k-märkt byggnad

Kungliga Biblioteket i Stockholm bygger om för bättre inomhusklimat och effektivare kontorsytor och Sweco har utfört all projektering av el-, tele- och datainstallationer.

Swecos projektering har även omfattat KB:s annex samt utredningar av befintliga kraftförsörjningar samt datahallar i huset.

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Sedan 1661 har KB samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska. Under tidens lopp så har man byggt om och moderniserat biblioteket och i början på 1990-talet så gjordes den dittills största ombyggnationen. Denna ombyggnation innefattade bland annat att man sprängde ner stora ytor under Humlegården för bokmagasin där förvaring idag sker av Sveriges alla utkommande tidskrifter.

Nu handlar det om att få in fler arbetsplatser i delar av huvudbyggnaden, förbättra inneklimatet och byta ut befintlig el- och teleinstallation

KB är en i raden av många kulturhus som Sweco projekterat. Andra kända byggnader i Stockholm är Dramaten, Operan, Utrikesdepartementet, Kulturhus Skeppsholmen och Medelhavsmuseet.