0 av 0 för ""

Sweco projekterar Konsthall Tornedalen

Vid Torneälv med utsikt mot Finland planeras Konsthall Tornedalen. Projektet är ett initiativ för att värna om bygden och som Sweco är delaktiga i. Visionen är att både skapa en kulturell mötesplats och en levande landsbygd.

Initiativtagare till Konsthall Tornedalen är Gunhild Stensmyr, bosatt i Skåne men som 2009 köpte fastigheten där man idag planerar att bygga en konsthall. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.

– Visionen med Konsthall Torndedalen är att skapa nytt liv i en gammal bygd. Den ska fungera som en lokal, nationell och internationell mötesplats för människor från hela världen. Det är exotiskt att komma upp till Tornedalen och uppleva internationell konst, säger Gunhild Stensmyr.

Satsningen med Konsthall Tornedalen är, förutom att sätta Tornedalen på kartan, en viktig kulturell investering då kulturen skapar kvaliteter i människors liv. Erfarenheter visar att kultursatsningar bromsar upp negativa trender och ökar en orts eller regions dragningskraft.

För Sweco innebär uppdraget ett samarbete mellan flera teknikområden då man fått förtroende att vara rådgivare inom anläggning, projektledning, konstruktion och installation.

– Utmaningen i uppdraget handlar om att de lokaler som vi arbetar med ska hålla museistandard, så som lås, larm, brandsäkerhetsskydd och klimathållning. Samtidigt som vi arbetar mycket med miljöfrågor och byggnadens miljöpåverkan. Vi hoppas på att få hjälpa kunden med miljösamordningen vid miljöcertifieringen av konsthallen. Det är en spännande och utmanande arkitektur där vi skall ta fram tekniska lösningar, det kommer att bli ett spännande och roligt projekt för Sweco att ta tag i säger, Birger Mäki på Sweco.

– Att ha personkemi med de man arbetar med är viktigt och det är professionellt och det känns bra att arbeta med Sweco. Men det viktigaste är att de förstår symbolvärdet och den samhällsnytta som konsthallprojektet innebär, säger Gunhild.

Projektet är ett samarbete mellan Sweco och det finska arkitektkontoret OOPEAA. Konsthallen beräknar byggstart under 2016.

Quick info

Swecos konsulter ansvarar för: projektledning, vvs, larm, brand, geoteknik, trafikutredning, el, tele, entreprenadkostnadskalkyler, byggnadskonstruktion och miljökonsekvensbeskrivning.

Birger Mäki, birger.maki@sweco.se, Telefon:+4660169982