0 av 0 för ""

Sweco projekterar ny brandstation i Åkersberga

Storstockholms brandförsvar har anlitat Sweco att utforma en ny brandstation med gymnastiksalsbyggnad i Åkersberga. I uppdraget ingår även installationsprojektering, VVS och el. Byggstart är planerad till slutet på 2013 med invigning ett år senare.

Den befintliga brandstationen som byggdes 1968 är i starkt renoveringsbehov. Med hänsyn taget till dagens krav på brandstationer och optimal placering rekommenderades därför en nybyggnation.

Maud Botéus, arkitekt på Sweco med lång erfarenhet av att rita brandstationer säger:

– Många av landets brandstationer är byggda på 1960-talet och uppfyller inte dagens krav. Idag är brandbilarna större samtidigt som de förväntas komma till olycksplatsen på kortare tid. Det kräver större vagnhallar och nya strategiska placeringar av utrymmen.

En utmaning med brandstationer är just att hantera projektering av så många olika typer av utrymmen – utbildning, idrott, logement, kontor, verkstäder, radiorum, vagnhallar med mera. Det ställer höga krav på Swecos installationskonsulter.

Värdet på Swecos uppdrag uppskattas till 2,5 miljoner kronor.

Maud Botéus, Arkitekt, maud.boteus@sweco.se Telefon:+4618172025

Rein Hamberg, Installation VVS, rein.hamberg@sweco.se  Telefon:+46184952924