0 av 0 för ""

Sweco projekterar ny brevterminal norr om Stockholm

Posten ska bygga en ny brevterminal i Rosersberg och arkitekter och installationskonsulter på Sweco har fått i uppdrag att gestalta byggnaden och projektera elanläggningen. Totalt rör det sig om cirka 50 000 kvadratmeter och Swecos uppdrag är värt 5 miljoner kronor.

Den nya brevterminalen blir en ny logistisk knutpunkt i direkt anslutning till järnväg och ersätter de befintliga terminalerna i Uppsala och Tomteboda.

— Vi är inne i ett intensivt skede i nära samarbete med beställaren för att hinna klart med bygghandlingarna till sommaren. Det är en stor byggnad och utmaningen är att utforma logistiken och terminalens gestaltning samtidigt som vi skapar en bra arbetsmiljö för de som kommer att jobba där, säger Andreas Puskas, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco.

Swecos uppdragsgivare är PEAB och Bravida. PEAB ansvarar för hela totalentreprenaden varav Bravida ansvarar för de tekniska entreprenaderna.

Fakta om brevterminalen i Rosersberg

  • Cirka 50 000 kvm nyproduktion av terminalbyggnad inklusive spårhall
  • Sweco projekterar gestaltningen av byggnaden samt kraft, belysning och tele.
  • Terminalbyggnaden ska uppfylla kraven för Green Building
  • Cirka 600 medarbetare kommer att arbeta på terminalen
  • Byggnaden beräknas stå klar i slutet på 2014