0 av 0 för ""

Sweco projekterar östlig ringväg i Trelleborg

Sweco har fått uppdraget att detaljprojektera och ta fram förfrågningsunderlag för utbyggnaden av en ny östlig ringväg i Trelleborg. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga ett av regionens mest spännande stadsutvecklingsprojekt.

Trelleborg står inför en spännande stadsutveckling de kommande åren. Hamnen med nuvarande färjelägen ska flyttas österut och byggas ut och en ny kustnära stadsdel ska byggas inom det gamla hamnområdet. Projektet går under namnet Kuststad 2025.

För att styra om genomfartstrafiken runt staden och förbättra tillgängligheten till framtida Business center Trelleborg ska en ny östlig ringväg byggas, vilken ansluts till den befintliga västra ringvägen. En ny modern uppställningsplats för lastbilar planeras också inom projektet.

– Nu fortsätter vi arbetet som påbörjades med kommunfullmäktiges beslut 2016. När detaljprojekteringen är klar kommer vi kunna ge en tydligare bild av den framtida vägens utformning. Vi ser fram emot att driva uppdraget i nära samverkan med Sweco, säger Charlotte Lindström, projektledare Kuststad 2025 på Trelleborgs kommun.

Projektet är komplext och inkluderar flertalet broar, bullerskyddsanordningar, dagvattenhantering och riskförebyggande åtgärder. Utmaningen ligger i att få till en trafiklösning med hög tillgänglighet och framkomlighet samtidigt som stort fokus ska ligga på de miljömässiga och estetiska värdena. Det stadsnära läget gör det extra viktigt att nya anläggningar anpassas till omgivningen och befintliga strukturer.

– Detta är ett av regionens mest spännande stadsutvecklingsprojekt och vi på Sweco är väldigt glada att få vara med och bidra till dess genomförande. Vår samlade kompetens och långa erfarenhet inom infrastruktur och samhällsutveckling gör att vi står väl rustade att ta oss an utmaningen, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Swecos anläggningskonsulter.

Stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 syftar till att bygga cirka 5000 bostäder i nya kustnära stadsdelar i Trelleborg. Delar av projektet är medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa. Läs mer om projektet på trelleborg.se/kuststad2025.

Färdigt förfrågningsunderlag ska finnas framme till 31/12 2021.

Kontakt

För mer information om Swecos uppdrag, kontakta
Jonas Svensson, Gruppchef, Swecos anläggningskonsulter i Malmö, jonas.svensson@sweco.se, 0734 – 12 81 03