0 av 0 för ""

Rulltrappa Sweco projekterar Sveriges längsta rulltrappor

Några av stationerna som nu byggs för Stockholms nya tunnelbana är mycket djupt belägna, och det betyder att huvudstaden också får rekordlånga rulltrappor. Swecos konsulter inom installation deltar i projektet bland annat med expertis inom rulltrappor och hissar.

Sedan 2015 arbetar Sweco med utformningen av 11 kilometer ny tunnelbana i Stockholm, den första under Saltsjön. Det är ett av Swecos genom tiderna största och mest komplexa uppdrag, och ett av skälen är att man ska bygga en lång tunnel i berget och mycket djupt belägna stationer. Då behövs någon med lång erfarenhet av rulltrappor.

Nacka Centrum tar över titeln från Västra skogen

Sveriges längsta rulltrappa finns idag på station Västra Skogen i Solna. Den är 66 meter lång och har 33 meter lyfthöjd. Om några år blir det istället station Nacka Centrum som tar över titeln när Sweco nu projekterar fyra rulltrappor som är 82 meter långa och har 41 meter lyfthöjd.

– Utmaningen med långa rulltrappor är tyngden från konstruktionen. Motorn och växeln väger många ton och måste gå att lyfta in i stationsbyggnaden. Det kan vara enkelt när en station byggs, men det gäller att ta höjd för kommande reparationer och byten av komponenter. Man ska inte behöva riva väggar och tak om något behöver bytas i rulltrappan, säger Swecos teknikansvarige Colin Eldridge som har arbetat med rulltrappor och hissar i över fyra decennier.

Tio rulltrappor

I den nya stationen Nacka Centrum som ska byggas blir det totalt tio rulltrappor för att klara det förväntade kapacitetsbehovet, och det behöver dessutom finnas alternativ om en trappa råkar ut för ett stopp.

– Alla rulltrappor råkar ut för stopp ibland, eftersom grus följer med resenärernas skor och fastnar i maskineriet. Vi kompletterar därför rulltrapporna med hissar med hög kapacitet och snabbgående snedbanehissar på stationerna, berättar Colin Eldridge.

De nya rulltrapporna är en liten men viktig pusselbit i ett stort och komplext projekt. Satsningen på den nya tunnelbanan söderut kommer att leda till kraftigt förbättrad kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Byggnationen pågår nu för fullt och tunnelbanan beräknas tas i drift 2030.

Om Swecos uppdrag

Swecos uppdrag är att utreda och projektera den nya tunnelbaneförbindelsen. Utformning av sju nya stationer ingår också i uppdraget. En bred uppsättning av kompetenser deltar, inom alltifrån arkitektur och installation till undermarksbyggande och spårteknik.

För mer information, kontakta:

Colin Eldridge, teknikansvarig Sweco, +46 72 714 86 75, colin.eldridge@sweco.se