0 av 0 för ""

Sweco projekterar VVS och medicinska gaser i nytt vårduppdrag

Sweco har fått i uppdrag att projektera en ny försörjningsbyggnad vid Höglandssjukhuset i Eksjö, bland annat en ny fjärrvärmecentral för produktion av värme och varmvatten och en ny centralgasanläggning för oxygen och lustgas.

Sjukvårdsverksamhet har bedrivits vid Höglandssjukhuset sedan 1868 och under årens lopp har sjukhuset utökats med nya byggnader. Nuvarande tekniska försörjningssystem är från 1955 och behöver bytas ut för att möta ökade krav och fortsatt utbyggnad.

Uppdragsgivare är Landstingsfastigheter i Jönköping och uppdraget värderas till cirka 1,4 miljoner kronor. Byggnaden beräknas stå färdig i början på 2014.