0 av 0 för ""

Glas med dricksvatten

Publicerad: 2023-02-01

Sweco projektleder när Uppsala tryggar tillgången till dricksvatten

Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner och i projektet att trygga dricksvattenförsörjningen i staden fram till minst år 2050 har man anlitat Sweco att bistå med projektledningen.

Uppsala kommun beräknas växa från dagens 240 000 invånare till 325 000 invånare år 2050. För att säkra tillgången av dricksvatten till den växande befolkningen har man initierat ett projekt som går under namnet Vatten 2050. Sweco har fått i uppdrag att gå in som projektledare.

Projektet består av ett antal delprojekt inom olika områden och ska tillsammans bidra till att möta det framtida ökade behovet av både råvatten och dricksvatten. I delprojekten ingår bland annat att anlägga nya brunns- och infiltrationsområden, bygga ut Uppsalas befintliga vattenverk och på längre sikt komplettera med såväl en ny vattenresurs till staden och ett tredje vattenverk.

– Uppsalas vattenförsörjning består av ett komplext system, med Uppsalaåsen som en värdefull ekosystemtjänst. Uppsala Vatten behöver ta sitt ansvar för att säkerställa den framtida dricksvattenförsörjningen och Vatten 2050 är en viktig del i det. I detta projekt har Sweco ett viktigt uppdrag vad gäller tidplan och att samordna de olika delprojekten, säger Maria Lindqvist Pettersson, tf Planeringschef på Uppsala Vatten.

Viktig del i kommunens utveckling

Uppsala Vatten räknar med en abonnentökning på ca 25% fram till 2050. Det är av stor vikt att arbeta proaktivt för att på bästa möjliga och hållbara sätt få dricksvattensystemet att hänga med i den utvecklingen. Redan till år 2031 behöver en av de tillbyggda vattenverksanläggningarna stå på plats för att möta det prognostiserade dricksvattenbehovet.

– Vi är jättestolta över att leda detta omfattande projekt som påverkar så många delar av Uppsalas dricksvattenresurser, men som också är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling av kommunen som helhet. Eftersom jag även är dricksvattenkonsument i Uppsala känns det extra roligt att få arbeta strategiskt och planera för ett system av vårt viktigaste livsmedel som ska fungera under en lång tid framåt, säger Emma Lindbjer, hydrogeolog på Sweco och en av projektledarna för Vatten 2050.

Swecos uppdrag sträcker sig från slutet av 2022 till slutet av 2024 med möjlighet till förlängning.