0 av 0 för ""

Sweco rådgivare när gasnätet i Stockholm förvärvas av SDCL

Sweco har utfört teknisk, kommersiell och miljömässig due diligence avseende Värtan Gas Stockholm i samband med att verksamheten förvärvats av Sustainable Development Capital LLP (SDCL).

De nya ägarna har en tydlig vision för företaget som en helt förnybar och cirkulär energileverantör som ska stödja lokal grön tillväxt och nationella klimatmål, och Sweco lämnade efter due diligence en utförlig ESG-utvärdering (Environmental, Social and Governance) inför förvärvet.

Värtan Gas Stockholm AB, som omfattar Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB, är med nästan 60 000 kunder det största gasnätet i Sverige när det gäller antalet enskilda kunder. Det består av två nät – ett för fordonsgas och ett för bostäder och kommersiella kunder. Idag är cirka 80 procent av gasen som levereras i gasnätet biogas från Stockholmsregionen.

Due diligence-uppdraget omfattade en teknisk bedömning av de fysiska tillgångarna och ägarnas investerings- och underhållsplaner, en kommersiell bedömning av marknadsstorlek, tillväxtpotential och prissättning samt nya tjänster och konkurrerande kundalternativ. Avseende regulatoriska frågor och riktlinjer ingick bedömning av såväl tillåtna intäkter och kostnader som nutida och framtida skatter och incitament som skulle kunna påverka företaget eller dess kunder. EHS-bedömningen (Environmental, Health and Safety) omfattade gasläckage och andra utsläpp samt hälso- och säkerhetsstandarder.

– Ett gemensamt svenskt-danskt team från Sweco, med cirka tio experter, genomförde uppdraget i flera steg, med start redan under sommaren 2019. Det var i huvudsak samma team som utförde liknande tjänster när gasnätet tidigare avyttrades från det som nu är Stockholm Exergi. Uppdraget har visat på Swecos styrka och kompetens inom due diligence, säger Mattias Nordström, Swecos teamledare för transaktionsrådgivningsuppdraget.

Under senare år har Sweco genomfört ett stort antal due diligence-uppdrag i Norden, framför allt inom fastighetsöverlåtelse, bolagstransaktioner samt energi. Due diligence genomförs i samband med företagsförvärv och består av en noggrann genomlysning av de aspekter som påverkar köpeskillingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Nordström, Swecos teamledare för transaktionsrådgivningstjänsten.