0 av 0 för ""

Sweco rådgivare när SUEZ säljer återvinningsverksamhet i Sverige

Sweco har utfört due diligence inför försäljning av SUEZ återvinningsverksamhet i Sverige. Med cirka 50 anläggningar och 1 100 anställda är verksamheten en av de största i landet inom avfallshantering och återvinning.

Teamet från Sweco har bestått av 45 konsulter som genomfört teknisk och miljömässig due diligence avseende SUEZ förvaltningsbolag och dess återvinningsstationer över hela Sverige.

– Projektet har visat Swecos styrka och kompetens inom due diligence och tydliggjort vårt fortsatta fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi, konstaterar Tom Lord, Head of TEDD M&A, som lett arbetet.

Under senare år har Sweco genomfört ett stort antal due diligence-uppdrag i Norden, framför allt inom fastighetsöverlåtelse, bolagstransaktioner samt energi. Ett due diligence-uppdrag genomförs i samband med företagsförvärv och består av en noggrann genomlysning av de aspekter som påverkar köpeskillingen, till exempel miljörelaterade risker, legala risker och fastighetens eller verksamhetens status. Sweco gör bedömningar ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – ESG Due Diligence (Environmental, Social and Governance) – något som blir allt viktigare vid överlåtelser av företag, fastigheter och verksamheter.

SUEZ är ett av världens ledande företag inom hållbar återvinning och avfallshantering. med verksamhet i drygt 70 länder. Köparen PreZero, ett företag i Schwarzgruppen, är en snabbt växande enhet inom Europas största detaljhandlare och en pionjär inom avfallsåtervinning. Försäljningen av SUEZ svenska återvinningsverksamhet sker till ett företagsvärde om cirka 3,7 Mdr kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tom Lord, Head of Due Diligence (TEDD M&A) Sweco, tom.lord@sweco.se

Mer information om affären se suez.se

Copy link
Powered by Social Snap