0 av 0 för ""

Sweco ritar förslag på kulturhus i Östersund

Om vi ska ha ett kulturhus i Östersund, var skulle det ligga och hur skulle det se ut? Swecos arkitekter fick frågan av dagstidningen ÖP och fick fria händer att välja ut en passande plats och hur huset skulle se ut. Kravet var dock att huset skulle vara stort nog för att rymma till exempel en konserthall. Resultatet blev en 10 000 kvadratmeter stor byggnad i Kyrkparken.

Förfrågan var en del i tidningens serie ”Kulturstaden” där debatten om ett nytt kulturhus i staden lyfts fram. Med anledning av det fick Sweco rita ett fiktivt förslag på kulturhuset som publicerades i tidningen.

Resultatet blev ett kulturhus i fem våningar varav en och en halv våning under mark. Byggnaden har en tre våningar hög fasad mot gatan och släntar ned mot söder där taket går ihop med marken. Ytan är helt täckt med växtlighet och det finns möjlighet att röra sig en bit upp på takytorna. Man ska även kunna uppehålla sig på takytorna på olika sätt.

Platsen för kulturhuset blev en livlig diskussion på arkitektkontoret och valet föll slutligen på Kyrkparken som ett  alternativ. Platsen ligger centralt och nära andra kulturplatser i staden. Den valda delen av parken används inte heller som gravplats.

–  Huset tar upp parkens kvaliteter och grönskan. Det ska inte kännas som en byggnad direkt utan som en grönskande byggnad som klättrat uppåt, säger Hans Aldefeldt, en av arkitekterna på Sweco som arbetat med förslaget.

Diskussionen om ett kulturhus i Östersund rullar således vidare, och framtiden får utvisa om förslaget från Swecos arkitekter kommer att stå som en grönskande byggnad i Kyrkparken.

Läs artikeln i ÖP om kulturhuset