0 av 0 för ""

En familj i Kiumba har för första gången fått elektricitet till sitt hus.

Sweco säkrar elektricitet till landsbygden i Tanzania

Inom ett år får 23 000 hushåll i södra Tanzania för första gången el i sina hem och redan nu har flera byar kopplats på i projektet som förbinder området Makambako-Songea med det nationella elsystemet.

Makambako-Songea i regionerna Njombe och Ruvuma i södra Tanzania. Delar av dessa regioner är idag isolerade från det nationella elsystemet och lider stort av ständiga elavbrott. Många byar saknar dessutom elektricitet helt och hållet.

Målet med projektet är att öka stabiliteten och även utöka distributionen av el till flera byar. Genom tillgång till stabil elektricitet kan levnadsstandarden i området öka. Idag används kol och ved för matlagning och tillgång till elektricitet leder även till minskad användning av dessa bränslen. Belysning i hem och i skolor underlättar också undervisning och gatubelysning ger ökad trygghet. De större byarna har idag elektricitet via lokala dieselgeneratorer och dessa kan nu ersättas med renare el från transmissionsnätet.

– Vi är nu i slutfasen av projektet och mycket aktivitet pågår ute i projektområdet. Flera byar har kopplats på och några glada bybor har för första gången fått uppleva el i sina hem. Inom ett år skall 23 000 nya hem vara anslutna, säger Fredrik Lewerström, projektledare på Sweco.

Swecos roll är att ansvara för överordnad projektledning, kraftsystemanalys, stationsdesign, design av transmissionsledning, miljö och konsekvensanalys samt kvalitetssäkring under hela byggfasen. Projektet är finansierat av den svenska biståndsmyndigheten Sida och omfattningen är totalt 25 mil transmissionsledning, 90 mil distributionsledning samt två ställverk.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lewerström, projektledare Sweco, fredrik.lewerstrom@sweco.se, 054 14 17 59