0 av 0 för ""

Sweco satsar på nyanlända ingenjörer

Sweco ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen och Trafikverket i den lokala satsningen JUNA, Järnvägsutbildning för Nyanlända i Helsingborg och Ängelholm. Syftet är att kompetenta ingenjörer som ännu inte haft möjligheten att slå sig in på den svenska marknaden ska få en chans till både etablering på arbetsmarknaden men även i samhället.

Projektet grundar sig i en förstudie med syftet att få in fler ingenjörer i branschen. En bransch där det utexamineras 1800 byggingenjörer om året medan anställningsbehovet är minst det dubbla. Det fick Trafikverket att besluta att JUNA skulle inledas 2017. Av de 200 sökande ingenjörerna pågår just nu en kompletteringsutbildning för de 50 utvalda inom yrkessvenska samt en gemensam järnvägsutbildning.

Trafikverket har anlitat Sweco att hålla i en CAD-utbildning. Affären har ett värde av 1 miljon kronor och utbildningen kommer sträcka sig över 20 veckor. Det krävs dock en specialiserad ingenjörsutbildning inom antingen väg och vattenbyggnad, elektro-, maskin-, eller datateknik för att bli antagen till projektet. Ett projekt som i princip garanterar anställning inom branschen enligt Thomas Frost, ansvarig för JUNA på Trafikverksskolan. De nyutexaminerade ingenjörerna står redo för anställning direkt efter avslutad utbildning där Sweco har skrivit en avsiktsförklaring om att anställa 10 av de 50 ingenjörerna. Ingenjörerna har även meddelat att de gärna flyttar dit arbeten finns inom Sverige.

Utbildningen som finansieras av Trafikverket och Arbetsförmedling skapar stora möjligheter, inte bara för de som anställs utan även för företagen. För ingenjörerna skapas en ingång till arbetslivet som motsvarar den kompetens de besitter medan företagen får tillgång till nyutbildad kompetent arbetskraft.

I början av sommaren 2018 avslutas utbildningen och Trafikverksskolan ser ljust på framtiden för att utbildningen ska återkomma – så länge det finns finansiering. Signalerna från branschen tyder på att anställningsbehovet kommer förbli stort framöver vilket förhoppningsvis kan leda till ytterligare eller liknande utbildningar. Sweco försöker sedan tidigare bidra till etablering för nyanlända i samhället och på arbetsplatserna genom 100-programmet där Sweco under 3 år ska erbjuda 100 nyanlända en praktikplats.

För mer information, kontakta:
Magnus Midander, magnus.midander@sweco.se, 070-55 36 331