0 av 0 för ""

Sweco satsar på Rolling stock och anställer ny expert.

Sweco satsar på Rolling stock

Sweco breddar sin järnvägsaffär genom att satsa på Rolling stock. Christian Månsson har rekryterats som ny teknikchef och expert inom området.

Genom satsningen på Rolling stock breddar Sweco sitt kunderbjudande och blir en mer komplett helhetsleverantör på den svenska järnvägsmarknaden. Framåt kommer vi kunna erbjuda tjänster kopplat både till anläggningen och fordonssidan. Dessa två områden har under de senaste åren kopplats ännu närmare varandra, inte minst genom den pågående digitaliseringen av järnvägen.

– Som den ledande järnvägsexperten i Sverige ser vi Rolling stock som ett spännande område att bygga affär och kompetens inom. Vi vill fortsätta vara den mest attraktiva partnern och rådgivaren åt våra kunder och erbjuda dem den främsta expertisen inom järnväg. Att vi nu gör en satsning mot fordonssidan ser jag som ett naturligt och viktigt steg för oss för att kunna fortsätta vara den helhetsleverantör till järnvägsmarknaden vi vill vara, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Sweco har rekryterat Christian Månsson från SNC-Lavalin till den nya rollen som teknikchef och specialist inom Rolling stock. I samband med denna satsning rekryterar Sweco just nu fler nya medarbetare inom området.

– För mig är detta en fantastisk utmaning och det märks från start att Sweco menar allvar med satsningen, vi ska bli de bästa rådgivarna inom Rolling stock i Sverige. Förutom att rekrytera ambitiösa experter inom området kommer stort fokus framöver ligga på att träffa och lyssna på våra kunder. Behovet av tekniska konsulttjänster finns primärt hos de kunder som köper, äger och förvaltar spårfordon, säger Christian Månsson.

– Jag är oerhört glad att kunna välkomna Christian till Sweco. Vår kompetens inom drift och underhåll och digitalt underhåll ger oss tillsammans med Christians specialistkompetens inom Rolling stock nya möjligheter att bredda vårt kunderbjudande med nya typer av tjänster och produkter, säger Pavel Ouvin, regionchef syd för Swecos järnvägskonsulter.

Christian tillträdde den nya rollen 21 november.