0 av 0 för ""

Sweco satsar på telekommunikation

I framtidens samhällen och städer ställs allt högre krav på högkvalitativa fiber- och mobilnät. Sweco inleder nu en expansion av verksamheten inom telekommunikation med målet att inom två år vara en ledande aktör på marknaden i Sverige.

– Det här är ett strategiskt viktigt steg i vår satsning att bli den mest kompletta aktören inom framtidens kommunikationsnät i Sverige, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter. Vi har rekryterat spetskompetens som kommer att bygga upp det nya affärsområdet och planerar för en fortsatt intensiv rekryteringsperiod det kommande året.

I digitaliseringens spår blir människor och verksamheter alltmer beroende av en fungerande bredbandsinfrastruktur och elektroniska kommunikationsnät blir samhällskritiska i likhet med till exempel el och vatten. För att stödja utbyggnaden av fiber har svenska regeringen avsatt drygt tre miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden.

–Telekommunikation är ett kritiskt viktigt område i den smarta staden, för Sweco som utformar framtidens samhällen och städer är det en självklarhet att vara en del av den utvecklingen, säger Conny Udd.

För mer information:

Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter, 08 – 695 65 50, conny.udd@sweco.se
Stefan Nilsson, regionchef Telecom för Swecos energikonsulter, 040 – 16 70 78, stefan.n.nilsson@sweco.se