0 av 0 för ""

Sweco sätter Lund på skatekartan

Sweco har i samarbete med skatedesignbyrån Pivotech Aps vunnit tävlingen om en ny skatepark i Lunds Stadspark.

– Den ska integreras med Stadsparken på ett unikt sätt och kommer definitivt att sätta Lund på skatekartan, säger Monica Backström, ansvarig arkitekt på Sweco.

Det som är speciellt med projektet är att beställaren, Lunds kommun,hade starka önskemål om att integrera den 1500 kvadratmeter stora skatedelen med omgivningen i parken. Förslaget tar därför fasta på strukturen i Stadsparken och det närliggande Kulturmejeriet. Stadsparken får en ny huvudentré i söder, som hittills har setts som parkens glömda baksida.

– Vår vision är att skateparken ska bli något utöver det vanliga och finnas till för både nybörjare och avancerade åkare, säger Monica Backström.

Tidigt i processen arbetade man fram ett koncept med så kallade ”vegetationsöar” i själva åkdelen , där träd och perenner kommer att växa. De gröna öarna delar upp skateanläggningen i flera rum, vilket även gör att skateåkningen kan delas upp i olika svårighetsgrad.

Sweco har även i tidigare projekt samarbetat med Pivotech kring skateparker i Höganäs och Bjuv. Projekteringsarbetet har just inletts och förväntas pågå till våren 2015 och skateparken beräknas stå klar hösten 2015. Sweco har även ansvarat för mark- och VA-projektering i projektet.

Förslaget ställs ut i Kristallens foajé, Brotorget 1 i Lundtill och med14 november.