0 av 0 för ""

Sweco skriver under för en jämställd energisektor

I samband med ministertoppmötet i Köpenhamn i förra veckan skrev Sweco under initiativet Equal by 2030, som verkar för att öka kvinnors representation i energisektorn. Fyra regeringar och ett tjugotal branschledande företag sluter upp bakom kampanjen.

Initiativet Equal by 2030 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E och vill genom ett brett deltagande från både industrins och den offentliga sektorns håll skapa förutsättningar att nå FN:s globala hållbarhetsmål, och framförallt mål nr 5 som handlar om att uppnå jämställdhet.

Grundtanken är att jämställdhet och en bred kvinnlig närvaro i energisektorn är nödvändigt för att möjliggöra övergången till förnybara energikällor. Forskning har återkommande visat att mångfald i arbetsstyrkan och balans mellan könen i styrelserummen resulterar i att organisationer kan prestera bättre. I energisektorn utgör kvinnorna dock fortfarande endast 20 procent av arbetsstyrkan och inom området förnybar energi är kvinnornas representation 35 procent.

– Genom att skriva under visar Sweco att vi vill vara ledande i utvecklingen och verka för att skapa en mer jämställd energibransch, säger Åsa Bergman, koncernchef.

Initiativets principer för den privata sektorn har tagits fram med hjälp av World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), och har nedtecknats av Sverige, Internationella energibyrån (IEA) och Kanada. Deltagande företag ställer sig bakom att:

-Inta rollen som föregångare vad gäller att lyfta jämställdhetsfrågan i energibranschen
-Integrera jämställdhetsarbete och vidta konkreta åtgärder för att öka jämställdhet i organisationen
-Dela med sig av erfarenheter och goda exempel från lyckat jämställdhetsarbete
-Regelbundet rapportera och följa upp jämställdhetsarbetet