0 av 0 för ""

Sweco sparar energi i Umeås nya friskvårdssatsning, Nannabadet

Sweco utför projekteringen av rör- och luftinstallationer i Umeås nya bad- och friskvårdsanläggning, Nannabadet, i centrala staden. I uppdraget ingår även ansvar för att energiberäkna hela byggnaden.

Syftet är att analysera hur mycket energi badhuset förbrukar och optimera installationer och byggnadsutformning för att minimera förbrukningen.

– Nannabadet är ett spännande projekt som kommer att vara till glädje för Umeåborna lång tid framöver med sitt läge mitt i stan. Badhus är alltid en utmaning att energioptimera eftersom det har ett komplext inomhusklimat och förbrukar mycket energi. Samtidigt är besparingspotentialen hög om man tänker till i ett tidigt skede, säger Ann-Louise Lökholm, vd för Swecos installationskonsulter.

– Även kraven på rätt utformade installationer är höga för att undvika problem med fukt och kondens i framtiden. Här har vi stor nytta av våra erfarenheter från arbetet med Himlabadet i Sundsvall.

Det nya badhuset i kvarteret Nanna får en totalyta på cirka 12000 kvadratmeter och kommer att innefatta flera simbassänger, varav en multibassäng med höj- och sänkbart djup, en rehab-bassäng och en äventyrsdel. Dessutom ryms träningslokaler och parkeringsdäck i två plan. – och sänkbart djup, en rehab-bassäng och en äventyrsdel. Dessutom ryms träningslokaler och parkeringsdäck i två plan.

Efter en lång planeringsprocess är projektet nu i full gång och beräknas stå färdigt i början av 2016. Förutom energisamordning och projektering ansvarar Swecos installationskonsulter även för 3D-samordningen.