0 av 0 för ""

Region norrland växer

Bild: Getty Images

Publicerad: 2021-06-17

Sweco stärker arkitektverksamheten inför grön omställning i norr

Den gröna omställningen och industrietableringen går på högvarv i Norrbotten och Västerbotten. Sweco startar nu arkitektverksamhet i Luleå för att vara lokalt förankrad när kommuner och städer växer och ställer om till en cirkulär ekonomi. Stadsutveckling med nya bostäder och goda livsmiljöer efterfrågas för en växande befolkning och det ställer krav på kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. Den bedömningen gör Sweco som är väl etablerad i norra Sverige.

Redan idag har Sweco verksamhet i Luleå inom flera tekniska discipliner och nu kompletteras expertisen inom samhällsbyggnad med arkitekter. Sweco planerar även att växa ytterligare i region norr inom sina övriga tjänsteområden.

– Den situation vi befinner oss i norra Sverige är helt unik, satsningen som görs nu är historisk. Det handlar om en genomgripande grön samhällsomvandling och nya samhällen ska byggas och befintliga kompletteras. Det behövs många nya bostäder, skolor och samhällsservice. Det här är ett tillfälle att tänka nytt för en ökad ekologisk livskvalitet, hälsa och välbefinnande i våra stadsmiljöer. Här ser jag att vi kan förstärka vår kompetens på en plats där Swecos arkitekter och ingenjörer tillsammans kan utveckla framtidens hållbara städer och samhällen i norr, säger Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

Rekryteringen till den nya arkitektverksamheten pågår och fokus ligger på stadsutveckling. Förutom i Sverige har Sweco även betydande uppdrag inom stadsplanering i övriga Europa och Asien. För tillfället pågår projekt i framförallt norra Europa och Kina där Sweco planerar nya samhällen med hållbara, långsiktiga lösningar.

Enligt regeringens samordnare kommer befolkningen i Norrbotten och Västerbotten att öka med 20 procent till 2035 och stora industriinvesteringar på flera hundratals miljarder ska göras. Anna Kerr, chef för Region norr på Sweco Architects, har tankar om hur regionen ska kunna attrahera arbetskraften som behövs för utvecklingen som sker just nu.

– Luleå är en strategiskt viktig satsning för oss i norr. Vi får nu möjlighet att samarbeta ännu närmare våra kollegor i de övriga disciplinerna men även nära våra beställare och samarbetspartners. Vi har också etablerat samarbeten med våra finska kollegor på Sweco i Uleåborg, vilket öppnar helt nya affärsmöjligheter. Inte minst är Luleå födelsestaden för arkitekten Gunnar Nordström, en av grundarna till arkitektkontoret som sedermera kom att bli Sweco, säger Anna Kerr.

 

För mer information, kontakta:

Ulla Bergström, divisionschef, Sweco Architects, ulla.bergstrom@sweco.se, tfn 076-634 99 58

Anna Kerr, regionchef Norr, Sweco Architects anna.kerr@sweco.se, tfn 070-783 85 22