0 av 0 för ""

Människor rör sig i en stad

Publicerad: 2023-07-04

Sweco stödjer Lantmäteriet i projektet Smartare Samhällsbyggnadsprocess

I ett innovationsuppdrag kopplat till den nationella digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen har Sweco fått i uppdrag att utveckla och testa funktioner och processer samt hitta lösningar för hur vi kan skapa värde från all den data som finns lagrad i den Nationella geodataplattformen (NGP). Uppdraget är starkt förankrat i digitalisering, där öppna datamängder och visualisering är centrala inslag.

Digital infrastruktur för en smart samhällsutveckling

En viktig första åtgärd för att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är att strukturera och göra data tillgänglig. Genom den Nationella geodataplattformen har Lantmäteriet skapat en infrastruktur som möjliggör standardiserade datamängder som är tillgängliga för alla. Plattformen används för närvarande främst för att ta del av och arbeta med digitala detaljplaner. I framtiden kommer plattformen att hantera fler datamängder såsom översiktsplaner, fornlämningar och geotekniska markundersökningar. Detta kommer att öka användarnyttan, men också ställa krav på fortsatt utveckling och samarbete.

Låt data skapa värde

I detta uppdrag har Sweco stöttat Lantmäteriet genom att ta fram tekniska lösningar för att förverkliga digitala översiktsplaner samt hitta innovativa lösningar för att konsumera data från den nationella geodataplattformen. En av utmaningarna som uppdraget ska lösa är att visa på användbara exempel på framtida användning, därför har man utvecklat och testat ny och befintlig funktionalitet kopplad till den nationella geodataplattformen genom att stämma av och testa specifikationer, ramverk och API:er med syfte att effektivisera processen, göra den användarvänlig och öka kvalitén men också tidigt kunna visualisera ritningar och planer. Målet är att visa på användbara exempel på användning av öppna datamängder och säkerställa att den nationella geodataplattformen levererar en digital och smidig samhällsbyggnadsprocess.

– Genom Swecos expertis inom GIS, integrationer och databearbetning har vi kunnat testa och utveckla nya lösningar som möjliggör smidigare hantering av digitala detaljplaner och översiktsplaner. Den nationella geodataplattformen kommer att revolutionera sättet vi arbetar med samhällsbyggnadsprocessen och skapa en mer effektiv och hållbar framtid, säger Christina Skogster Stange, divisionschef på Sweco Digital Services.

Visualisering av nya planer befintligt område

Visualisering av nya planer i befintligt område. Bild: Sweco

Fakta om projektet

Swecos uppdrag har omfattats av tre delprojekt:

1. Byggnad – Utveckling och test av funktioner och processer för leverans av byggnadsinformation enligt NS Byggnad.
2. Tekniska lösningar för att realisera digitala översiktsplaner.
3. Leverera exempel på innovativa lösningar för att realisera användarberättelser för konsumtion av data samt förslag på lösningar där data från den Nationella geodataplattformen används.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller se en visualisering av uppdraget.