0 av 0 för ""

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjornsson

Publicerad: 2023-02-09

Sweco Sverige levererar ett förbättrat resultat, högre marginal och god organisk tillväxt

I dag presenterade Swecokoncernen sin bokslutskommuniké för 2022. Sweco Sverige levererade en god organisk tillväxt på 7 procent under året. EBITA ökade med 18 procent till följd av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. Marknaden var fortsatt relativt god, trots en svaghet i segmenten för bostäder och kommersiella byggnader.

Sweco Sveriges nettoomsättning ökade med 8 procent till 2 201 MSEK (2 035). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och drevs främst av fler anställda, högre intäkter från underkonsulter och högre genomsnittliga arvoden.

EBITA ökade med 18 procent, motsvarande 49 MSEK. EBITA-marginalen ökade till 14,4 procent (13,2). EBITA-ökningen berodde främst på fler anställda och högre genomsnittliga arvoden, medan högre rörelsekostnader hade en negativ påverkan.

– Sweco Sverige levererar under fjärde kvartalet ett förbättrat resultat och högre marginal jämfört med förra året. Tillväxten blev starkare än på länge vilket är mycket glädjande, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Den svenska marknaden förblev relativt god under kvartalet, med variationer mellan segmenten. Efterfrågan på infrastrukturtjänster var hög, understödd av stora offentliga och industriella investeringar. Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var mycket goda. Utvecklingen i det bredare industrisegmentet var tillbakahållen med undantag för norra Sverige, som till följd av den gröna omställningen fortsätter att vara en stark marknad. På fastighetsmarknaden var bostadssegmentet fortsatt försvagat. Även det kommersiella segmentet försvagades, med en tveksamhet inför att påbörja nya projekt.

– Transformationen sker i alla delar av samhället och vårt erbjudande är mer relevant än någonsin. En positiv orderingång är ett kvitto på att Swecos experter är efterfrågade i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Sweco har under det fjärde kvartalet fått i uppgift att bistå med utvecklingen av det nya Nobelcentret i Stockholm samt ska som huvudarkitekt och konstruktör förverkliga ombyggnationen av k-märkta Sturekvarteret i huvudstaden. Sweco är också samarbetspartner när ett nytt akutsjukhus planeras i Växjö med höga ambitioner avseende klimatsmarta och långsiktigt hållbara lösningar,

Läs hela Sweco AB:s rapport.