0 av 0 för ""

Sweco tar fram koncept för framtidssäkrad bro

Sweco är en av tre aktörer som valts ut vid en anbudstävling för att ta fram ett koncept för en framtidssäkrad bro från fastlandet till Norra Ön i Umeå. Umeå kommun får därmed in tre olika förslag som de kan välja lösningar ifrån till nästa steg och för framtida byggnation.

Uppdraget ingår i Vinnovas projekt ”Nästa generations resor ur ett stadsbyggnadsperspektiv”. Syftet är att ta fram ett koncept för hur en bro kan möta framtidens utmaningar och bidra till ökad måluppfyllelse för Umeå kommun. Aspekter så som bland annat social hållbarhet, klimatreduktion, klimatsäkring och flexibilitet för morgondagens mobilitet ska behandlas.

Sweco vill få till stånd en idéinjektion i det pågående och fortsatta arbetet med planering och projektering av broar som knyter den planerade stadsdelen Norra Ön till resten av Umeå stad. Exploateringen kommer att innebära fyra nya brolägen, varav tre för gång- och cykeltrafik. Dessa knyter an Norra Ön med resten av staden.

– För att säkerställa att de prioriterade aspekterna omhändertas genomför vi en innovationsworkshop, som är en del av vår innovationsprocess, med experter inom alltifrån hållbara resor och attraktiva stadsrum till klimat, social hållbarhet och digital infrastruktur. Vi bjuder även in studenter inom samhällsbyggnad för att bredda perspektiven. Idéerna och insikterna till konceptet kommer sen att utvärderas och rangordnas utifrån ett antal bedömningskriterier för att avgöra vilka som ska tas vidare in i det slutliga konceptet säger Elisabet Spross, Innovationsledare på Sweco.

För mer information, kontakta:  

Magnus Hjäldahl, projektledare/expert inom ITS och Trafiksystem, 070 943 04 60, magnus.hjalmdahl@sweco.se

Elisabet Spross, innovationsledare, 073 150 98 34, elisabet.spross@sweco.se