0 av 0 för ""

Sweco tar fram plan för Ystads hamn

Området kring Ystads inre hamnbassäng ska bli en ny attraktiv och havsnära stadsdel med bostäder och skolor. Swecos arkitekter har tagit fram en strukturplan för området kring hamnen med närhet till stadskärnan, stationen, bad och marina. Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är prioriterade och där småskaligt, varierat, skyddat och urbant är ledord. Nu presenteras planprogrammet för området där lösningar för trivsamma boendemiljöer och klimatskydd står i fokus.

Sedan flera år har Ystad haft en vision om att omvandla området kring den inre hamnbassängen, som idag utgörs av hamnverksamhet och båttrafik, till ett attraktivt bostadsområde och på så sätt koppla havet närmare stadskärnan. Swecos arkitekter har uppdraget att ta fram en strukturplan för den nya stadsdelen som totalt kommer inrymma 1500 bostäder med en bebyggelse i tre till sex våningar. Inom området planeras förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker och kontor. Området kommer utformas småskaligt likt stadens äldre kvarter med läbildande platser som skyddar mot vind, siktlinjer mot havet och flera allmänna platser.

– Vi har arbetat för att skapa en blandad stad för människor att trivas i, med attraktiva målpunkter och gena kopplingar för gående och cyklister. Hamnverksamheten är i dagsläget till viss del en barriär mellan staden och vattnet, men när den flyttar ut till den yttre hamnbassängen så blir området intill havet tillgängligt för ystadborna. Strukturen bygger på Ystads vision och ligger till grund för planprogrammet, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco.

Den nya stadsdelen har en hög miljö- och hållbarhetsprofil. Dagvattenhanteringen blir synlig som ett vackert inslag i stadsstrukturen och infrastruktur kan på ett enkelt sätt kopplas till den intilliggande stadskärnan. Med minimal biltrafik planerar man stadsdelen på de gående och cyklisternas villkor.

För att skydda området mot framtida höjda vattennivåer måste man klimatskydda platsen och höja marken. Här föreslår Sweco ett alternativ med sluss som placeras längre ut i hamnen och marken behöver då enbart höjas där. På så sätt skapar man dessutom en skyddad inre hamnbassäng som möjliggör för aktiviteter som simbassänger och kallbadhus.

– Genom att Sweco har en bred kompetens har vi på bättre grunder kunnat föreslå idéer till kunden. Förslaget om en klimatskyddande sluss är ett exempel på detta, där vi med hjälp av våra anläggningskonsulter kunde beräkna och utvärdera möjligheterna för att se om det faktiskt skulle kunna gå att uppföra en sluss här. På så sätt kan nya idéer bli mer trovärdiga, säger Gunilla.

Förutom Swecos arkitekter har även företagets stadsplanerare, landskapsarkitekter, brokonstruktörer, järnvägsexperter och miljöexperter medverkat.