0 av 0 för ""

Linköping

Publicerad: 2022-06-29

Sweco tecknar ramavtal gällande innovationsledning med Linköpings kommun

Sweco och Linköpings kommun har tecknat ett ramavtal gällande processtöd för innovationsledning.  Avtalet innebär att Sweco blir en av tre leverantörer som kommer svara på kommande avrop från Linköpings kommun samt fastighetsbolagen Lejonfastigheter AB och Sankt Kors Fastighets AB.

– Jag ser fram emot vårt samarbete med Linköpings kommun där vi kommer att stötta kommunen och de två kommunala fastighetsbolagen i deras innovationsarbete. När det kommer till innovation och processledning har vi stor kunskap på Sweco och vi är vana vid att anpassa metoder och verktyg för att möta våra kunders behov, säger Caroline Jansson, avtalsansvarig på Sweco.

I ansökningsprocessen fick Sweco högst poäng av alla leverantörer som lämnade anbud, något som bland annat grundas i en bred erfarenhet från innovationsprojekt, men också i att Sweco är engagerade i flera partnerskap kopplade till innovation och digital transformation.

– Vi jobbar aktivt med att utveckla vår innovationsförmåga, både internt och ute hos kunder och det har lett till prestigefyllda uppdrag inom innovation och digital transformation, säger Caroline Jansson.

Det är långt ifrån första gången som Sweco samarbetar med Linköpings kommun. För Swecos division Digital Services har tidigare ramavtal bland annat handlat om tjänster kring GIS och kartverksamhet. Sweco har även hjälpt kommunen med kravställning och framtagande av underlag för upphandling av plattform för sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess. Vi har dessutom hjälpt bygglovsavdelningen på förvaltningen med olika hjälpmedel när det gäller handläggarstöd.

– Det ska bli spännande att se vilka typer av uppdrag Linköpings kommun har på gång och hur vi kan ge stöd på bästa sätt. Vi har några av Swecos bästa och mest erfarna konsulter inom området knutna till detta uppdrag och jag kommer med glädje följa detta framöver. Jag ser att stöd med bland annat innovation, projektledning och införanden av nya arbetssätt och system kopplat till arbetet med att digitalisera de kommunala verksamheterna ökar. Här kan vi bidra med mycket erfarenhet och specialistkompetens och vara en relevant samarbetspartner. Jag hoppas förstås också på många nya lärdomar att ta vidare i kommande projekt och fortsätta att inspirera kunder och kollegor, säger Jens Lundegaard, regionchef på Sweco.

Avtalet gäller under ett år med möjlighet till förlängning ett år åt gången upp till totalt fyra år.

 För mer information, kontakta: Caroline Jansson, caroline.jansson@sweco.se