0 av 0 för ""

Vy över Göteborg och bild på tre personer vid bord

Publicerad: 2023-02-13

Sweco tecknar ramavtal med Göteborgs stad inom verksamhets- och organisationsutveckling

Sweco och Göteborgs stad tecknar ramavtal inom verksamhets- och organisationsutveckling. Avtalet som även innefattar förändringsledning och verksamhetsstyrning, löper över fyra år och tecknas tillsammans med Swecos samarbetsparter Startpoint Advisory.

Syftet med leveranserna i avtalet är att följa upp, effektivisera och utveckla kommunens verksamheter för att kunna erbjuda medborgarna bästa möjliga samhällsservice. Utöver Göteborgs stad omfattas även tillhörande kommunala bolag och ett antal närliggande kommuner av ramavtalet.

– Vi på Sweco har lång erfarenhet av strategiskt arbete inom kommunal verksamhet och det känns väldigt roligt att få vara med och bidra i Göteborgs stads utveckling. Vår ambition är att tillsammans med Startpoint skapa ett positivt förändringsklimat som i förlängningen bidrar till ökad samhällsnytta för kommunens medborgare, säger Anna Malmström, gruppchef Verksamhetsutveckling på Sweco.

Startpoint Advisory är strategiska rådgivare med lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom offentlig sektor och med specialisering på kommunal sektor. Med fokus på strategi, styra mot resultat och ledarskap hjälper man organisationer att möta omvärldens utveckling i olika typer av förändringsprojekt.

– Det känns extremt spännande och ansvarsfullt att få vara rådgivare åt Göteborgs stad tillsammans med Sweco gällande verksamhetsutvecklingsfrågor. Vi ser fram emot att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att bidra till en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamhet, säger Johan Grip, senior rådgivare och partner på Startpoint.

För mer information, kontakta: Anna Malmström, anna.malmstrom@sweco.se