0 av 0 för ""

Malmö Centralstation

Sweco tecknar ramavtal med Jernhusen

Sweco och Jernhusen har tecknat ett ramavtal omfattande tekniska konsulttjänster inom flertalet kompetensområden. Avtalet innebär att Jernhusen får tillgång till Swecos samlade kompetens inom hållbarhetsfrågor och stöd i utvecklingen av sina kommande fastighetsprojekt.

På sin väg mot att bli klimatneutrala 2045 har Jernhusen, som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen, tecknat ramavtal med ett antal teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor. Sweco är en av dessa och kommer därmed att kunna bistå Jernhusen med kompetens och resurser inom olika teknik- och hållbarhetsområden.

– Vi är stolta och glada att fortsatt få vara en partner till Jernhusen i utvecklingen av hållbara fastighetsprojekt. Stora och komplexa projekt som de Jernhusen ofta driver är något som vi på Sweco kan svara mot med vår bredd av olika kompetenser som dessutom finns i hela landet. Vi har redan flera goda samarbeten bakom oss med bland annat projekt som Malmö Centralstation och Stockholms Centralstation, säger Kristin Nygårds, avtalsansvarig och projektledare på Sweco.

Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning ett år åt gången.

– Det ska bli spännande att få vara med och utveckla intressanta innovativa projekt. Både Sweco och Jernhusen är viktiga spelare när det gäller att skapa framtidens hållbara städer, säger Kristin Nygårds.

För mer information, kontakta: Kristin Nygårds, kristin.nygards@sweco.se

Bild: Malmö Centralstation, Ansvarig arkitekt: Josefin Klein. Foto: Rafael Palomo.