0 av 0 för ""

Digital värld

Publicerad: 2022-05-25

Sweco tecknar ramavtal med Stokab gällande säker digital infrastruktur

Sweco och Stokab har tecknat ramavtal avseende digital infrastruktur där uppdraget sträcker sig från verksamhetsrådgivning och omvärldsanalyser till ekonomi och lagar. Det nya avtalet innebär att Sweco bidrar med specialistkompetens inom digitalisering samt ekonomisk och juridisk rådgivning inom telekom. Sweco valdes ut som managementkonsulter och kommer nu att bidra med spetskompetens inom stadsnät och digital infrastruktur. Ramavtalet löper över en tidsperiod på två år.

– Det känns väldigt roligt att få bistå Stokab under deras utvecklingsresa. Telekomsektorn är en komplex och spännande bransch som är under ständig förändring, sett både till regelverk och tillväxt. Här kommer Swecos långa och breda kompetens inom digital infrastruktur med fokus på stadsnät och robusta nät väl till pass, berättar Lisa Ståhl Andersson, gruppchef på Swecos division Digital Services.

Stokab äger och ansvarar för världens största öppna stadsnät av fiber och är verksamma i Stockholmsregionen. De utvecklar nu fibernätet för att möta framtida behov av fiber. Med Stockholms stad som ägare säkerställer Stokab att det finns en robust och säker digital infrastruktur för de som bor och arbetar i regionen.  Stokab ser ett behov av managementkonsulter med stor erfarenhet inom området och stärker därför upp med Swecos kompetens.

Smart teknik för att bygga hållbara samhällen
Sweco arbetar med digital transformation dagligen och inom hela samhällsbyggnadsprocessen med fokus på smarta och hållbara städer och samhällen.

– Det känns väldigt roligt att få jobba tillsammans med Stokab i framtida uppdrag. Utan säker fiberinfrastruktur som Stokab levererar så kan vi inte digitalisera samhället, så att få detta att fungera är en absolut grundbult i vårt lands fortsatta digitaliseringsresa. Smarta städer behöver robusta nät för att fungera – på samma sätt som vi behöver el, vatten och avlopp. Nu ser jag fram emot att hitta en riktigt bra form för samarbetet och att få sätta tänderna i gemensamma utmaningar och projekt, säger Lisa Ståhl Andersson.

För mer information, kontakta: Lisa Ståhl Andersson, lisa.stahlandersson@sweco.se