0 av 0 för ""

kvinnlig ingenjör

Sweco tecknar ramavtal med Trafikverket avseende digital projekthantering

Sweco och Trafikverket har tecknat ramavtal avseende digital projekthantering. Avtalet innebär att Sweco bistår med specialistkompetens inom digital information och samordning och kan ge stöd i Trafikverkets infrastrukturprojekt.

Sweco valdes som förstahandsval i båda de utlysta tjänstekategorierna i upphandlingen om digital projekthantering och kommer nu att bidra med kompetens inom datasamordning och informationssamordning samt specialister inom BIM, CAD och GIS. Ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Det känns fantastiskt roligt. Sweco är i många fall en naturlig partner i Trafikverkets projekt och nu får vi visa vi framfötterna i deras digitaliseringsresa också, säger Katarina Lindholm, affärsutvecklingsansvarig på Swecos division Digital Services.

Trafikverket arbetar i infrastrukturprojekt över hela landet och har en mängd underleverantörer och samarbetspartners. Det innebär att en stor mängd digital information ska hanteras, från en mängd externa och interna system och i en mängd olika format.

–  Vi bistår med specialister som kommer att hantera och samordna data så att varje projekt kan hitta och hantera information på bästa sätt. Det är viktiga roller under projektens framdrift, men kanske än mer när projekten är avslutade och man ska kunna hitta information efteråt, säger Katarina Lindholm.

Sweco arbetar med digital information dagligen och inom hela samhällsbyggnadsprocessen, och i många av de projekt där man arbetar med Trafikverket finns roller som skulle kunna benämnas digitala projekthanterare.

– Det känns spännande att Trafikverket upphandlar ett separat ramavtal inom området. Det visar att man satsar på digitalisering i ännu större utsträckning än förut. Nu ser jag fram emot att vi ska hitta en bra form för verksamhetsutveckling och digitalisering med hjälp av de kompetenser som vi på Sweco kan bidra med. Digital projekthantering är en viktig komponent för obrutna informationsflöden och för en effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger Katarina Lindholm.

För mer information, kontakta: Katarina Lindholm, katarina.lindholm@sweco.se