0 av 0 för ""

Sweco testar ny teknik på Malmbanan

På uppdrag av LKAB testar Sweco tillsammans med Trafikverket och JVTC (Järnvägstekniskt centrum i Luleå) den så kallade TOR-tekniken (Top of rail friction control), som går ut på att ett tunt lager friktionsmodifierare läggs ut på rälsen och sprids längs rälshuvudet med hjälp av hjulen.

Metoden innebär flera fördelar som bland annat minskat slitage på hjul och räls samt sänkt energiförbrukning. Även bullernivån sänks och det blir mindre risk för kontaktutmattning på hjul och räls. En viktig del i projektet är att få de medel som ska användas godkända av Trafikverket och eventuellt även Kemikalieinspektionen, vilket innebär att inga miljöfarliga ämnen släpps ut vid dessa tester.

— Metoden är väl beprövad i Kanada, där Canadian Pacific Railway har utrustat sträckan mellan Vancouver och Calgary med mer än 300 TOR-utrustningar. De räknar med så stora besparingar i underhåll och bränslekostnader att investeringen betalar sig inom två år, säger Per Gustafsson, uppdragsansvarig och en av Swecos specialister inom spårteknik.

Detta är ett inledande projekt där tre utrustningar ska testas på två teststräckor. Under två års tid kommer utvärderingar att ske med olika mätningar och kontroller.

LKAB och Trafikverket ser en stor potential i metoden som skapar bättre förutsättningar för att ta emot de stora volymökningar som väntas på Malmbanan de närmaste åren.