0 av 0 för ""

Sweco undanröjer is- och snöproblem i tunnelbanan

Ett av tunnelbanans problem vintertid är att det vid svåra väderförhållanden fastnar is och snö på strömskenan som förser vagnarna med elkraft. Det kan leda till stopp och förseningar. Nu har SL med Swecos hjälp installerat elektrisk uppvärmning av strömskenan på de sträckor som går ovan jord för att säkra strömtillförseln.

– Tidigare har det ofta blåst in snö under spåren som satt sig som is på strömskenan. Det har lett till att tågen tappat sin elförsörjning. Nu har vi sett till att den isen smälter och alltså inte ska orsaka stopp i trafiken, säger Håkan Jansson som är gruppchef för Swecos elkraftkonsulter.

Han poängterar att det dock kan det finns fler orsaker till att det blir stopp i en snöig tunnelbanemiljö.

– Det är en utmaning att förbereda sig inför de svåraste snöovädren i det svenska klimatet. När det gäller tunnelbanorna finns det flera saker som kan ställa till problem. Det kan handla om växlar som fryser fast, spår som inte hinner snöröjas eller snö och is som orsakar problem med tunnelbanetågens bromsar.

Fem av Stockholms elva mil tunnelbanespår går ovan jord och utsätts därför för svåra vinterförhållanden. Behovet av varma strömskenor varierar dock under säsongen.

– Istället för att värma strömskenan under hela vintern, till exempel under snöfria vinterdagar, har Sweco även hjälpt SL med ett system som gör det möjligt att fjärrstyra värmen. Det innebär en rejäl energi- och kostnadsbesparing eftersom det kostar pengar att hålla skenorna uppvärmda, säger Håkan Jansson.

Om du har frågor, kontakta Håkan Jansson, hakan.jansson@sweco.se, telefon:+46214954140