0 av 0 för ""

Sweco uppmärksammas under Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadspriset 2011 delades ut igår under en prisceremoni i Stockholm. Sweco, som hade två projekt nominerade, fick hedersomnämnande för speciellt utmärkande kvaliteter för sina båda projekt, Station Triangeln i Malmö och Kanalbron i Karlstad.

Citytunneln – Stationsuppgångar Triangeln 
Juryns utlåtande är:
Med två uppgångar i olika lägen har ett gemensamt tema fått kröna ett välgestaltat uppstigande till marken. Med en skalkonstruktion av stålstänger och glas möter resenären ljuset och kan kliva in i stadsrummet från närmast ufo-inspirerade stationshallar. De på avstånd mjuka helhetsformerna är sammansatta av triangulerade ytor efter fackverkets villkor. Stålets och glasets samverkan som en precis och samtidigt abstrakt hinna visar hur en i grunden enkel konstruktionsprincip kan utföras med självklar elegans. 
Byggherre: Citytunneln
Arkitekt: KHR /Sweco Architects
Konstruktör: Arup / Integra
Stålentreprenör: Skandinaviska Glassystem / VSAB

Kanalbron i Karlstad
Juryns utlåtande är:
Ett gott exempel på hur stål kan utnyttjas för funktionell elegans. Den smäckra bron är krökt i såväl vertikalled som horisontalled vilket visar på styrka och formbarhet hos materialet. Brons huvudbalk utgörs av ett centrumrör utifrån vilken man sedan byggt upp brobanan som ett skelett. Mellanstöden utgörs av två stålrörspålar som övergår i att vara pelare när de kommer upp ur vattnet, en kostnadseffektiv och snygg lösning. Konstruktionen är både enkel och innovativ med en genomarbetad detaljutformning.

Byggherre: Karlstad Kommun
Arkitekt: Sweco Architects
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Promostal

 Stålbyggnadspriset 2011 gick till Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket i Göteborg.

Mer information om Stålbyggnadspriset 2011.