0 av 0 för ""

Tanzania

Publicerad: 2022-04-25

Sweco utbildar om järnvägssäkerhet i Tanzania

På uppdrag av Näringslivets Internationella Råd har Sweco fått uppdraget att genomföra utbildning för Tanzania Railways Corporation (TRC) personal gällande ett Safety Management System som är en förutsättning för att kunna påbörja trafikeringen av en helt ny järnvägssträcka på ca 120 mil i Tanzania.

Tanzania Railways Corporation bygger 120 mil helt ny och modern järnväg. Banan elektrifieras, förses med signalsystemet ERTMS och skall trafikeras med en topphastighet på 160 km/h. Då man idag har en äldre smalspårig järnväg för lägre hastigheter, behöver regelverken ses över enligt de nya förutsättningarna. Då behöver också TRC:s säkerhetshanteringssystem (Safety Management System) kompletteras så att anläggningen kan godkännas för trafikeringen. Sweco hjälper till med utbildning och hantering av det nya systemet, samt hantering av riskanalyser med fokus på den nya järnvägen.

– Det gläder mig att Sweco fått förtroendet att tillsammans med Tanzania Railway Corporation utveckla järnvägsnätet i Tanzania. Den kompetens vi besitter som en av världens största konsulter inom transportinfrastruktur är eftertraktad i många delar av världen, säger Anna Yman, divisionschef för Swecos transportkonsulter.

Uppdraget kommer i slutändan hjälpa TRC att driva en effektivare, stabilare och säkrare järnvägsanläggning. Uppdraget är slutfördes under mars 2022 med ett ordervärde på ca 400 000 kronor.

För mer information kontakta:

Anna Yman, divisionschef Transport, anna.yman@sweco.se

Patrik Borgkvist, affärsenhetschef Transport utland, patrik.borgkvist@sweco.se

Läs mer om projektet på TRC:s webb