0 av 0 för ""

Sweco utför klimatberäkningar åt Region Östergötland

Som ett led i Region Östergötlands långsiktiga klimatarbete har Sweco fått i uppdrag att beräkna klimatpåverkan från en större byggnad på Linköpings universitetssjukhus. Resultatet skall utnyttjas vid kommande ny- och ombyggnationer för att hjälpa regionen att minska sin klimatpåverkan.

Region Östergötland genomför kontinuerligt ny- och ombyggnationer på sina sjukhus. För att på bästa möjliga sätt kunna klimatoptimera de nya byggnaderna utförs nu klimatberäkningar på den befintliga byggnaden 439. Beräkningarna kommer att omfatta alla bärande konstruktionsdelar, innerväggar, utvalda installationer samt klimatpåverkan från sprängningsarbeten och skall kunna användas vid framtida nybyggnationer.

– Det här är ett jätteroligt uppdrag som vi är otroligt stolta över att få utföra, säger Helena Helgegren som är ansvarig uppdragsledare hos Sweco. I den första fasen analyserar vi hur klimatpåverkan ser ut i den befintliga byggnaden för att i fas två kunna fastställa vad vi kan förändra för att få ut mest effekt vid en nybyggnation. Genom att utnyttja befintliga 3D-modeller som Sweco tidigare varit med och tagit fram kan vi med hög noggrannhet få fram ett resultat som går att återanvända i framtida byggprojekt.

– Region Östergötland har högt ställda klimatmål och vi arbetar hårt för att hela tiden minska vår klimatpåverkan i våra byggprojekt på en mängd olika sätt. Att utreda klimatpåverkan och utvärdera olika alternativ är ett viktigt steg i den riktningen, säger Angelie Appel, miljösamordnare på Regionfastigheter. Det här är ett jätteviktigt arbete som både sparar miljö och ekonomi och som kommer ge positiva effekter för lång tid framöver.

I uppdraget deltar energi- och miljöexperter från Swecos kontor i Umeå, Göteborg och Linköping och slutresultatet förväntas vara klart under hösten 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Helgegren, ansvarig uppdragsledare Sweco, 072 158 66 28, helena.helgegren@sweco.se