0 av 0 för ""

Sweco utför projektering för förstärkt kraftledningsnät i Stockholm

Sweco har fått i uppdrag av Svenska kraftnät att utföra detaljprojektering av en ny kraftledning i västra Stockholm. Den nya ledningen kommer att bidra till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen.

Swecos uppdrag omfattar detaljprojektering av spänningshöjning från 220 kV till 400 kV för 7,5 km luftledning för sträckan Överby-Kronåsen i Sollentuna kommun. I projektet kommer Sweco bland annat att bestämma placeringen av stolparna, genomföra markundersökningar samt beräkna stål- och fundamentkonstruktioner. Uppdraget ska resultera i ett fullständigt förfrågningsunderlag. Sweco har tidigare utfört förstudien för den nya 400 kV-kraftledningen.

–  Vi är glada att vi fått fortsatt förtroende av Svenska kraftnät att bidra till förstärkning av stamnätet och utföra detaljprojektering av ledningen då Sweco varit involverad i förprojekteringen av sträckan Odensala-Överby-Beckomberga. Dessa förstärkningar i ledningsnätet är en viktig del för att höja kapaciteten i elnätet samt trygga elförsörjningen i Stockholmsregionen, säger Alexandra Tidlund, regionchef för Swecos kraftledningskonsulter.

Uppdraget, som löper över flera år, kommer att genomföras med hjälp av Swecos energikonsulter samt expertis inom anläggningsverksamheten. Projektet påbörjas våren 2021 och ett färdigt förfrågningsunderlag ska levereras i slutet av 2023. Swecos uppdrag sträcker sig även över entreprenadfasen som beräknas avslutas 2027.