0 av 0 för ""

Sweco utformar 400 nya bostäder i Strömstad

Swecos arkitekter har tillsammans med Riksbyggen vunnit markanvisningstävlingen i Strömstad om utvecklingen av det så kallade Canningområdet. Totalt planerar man för över 400 bostäder, både bostads- och hyresrätter i attraktiva lägen vid havet.

– Genom vårt förslag förstärker vi Strömstads stadskärna med dess fantastiska läge som kopplar samman staden med havet. Bland villkoren för markanvisningstävlingen fanns krav på hållbarhet, torgytor, strandpromenad, gång-och cykelbanor samt en variation på bostäderna både i upplåtelseform och volym, något som vi tagit fasta på i förslaget, säger Kajsa Crona, ansvarig arkitekt på Sweco.

Canningområdet i centrala Strömstad är beläget vid havet som omsluter stadsdelen i både väst och nord. Swecos vinnande förslag omfattar en varierad bebyggelse och erbjuder bostadshus från två till sex våningar, vilket skapar variation i stadsbilden.

Mitt i området ligger Tornhuset, nio våningar högt, som placeras invid bergväggen. Det höga huset ger dynamik till området och fångar upp den skala som redan finns i den kuperade terrängen. Stor vikt läggs även på att skapa nya torg för ett dynamiskt stadsliv och utveckling av kajpromenaden. Miljöprofilen i den nya stadsdelen är hög och samtliga byggnader är minst klassificerade enligt Miljöbyggnad Silver.

Uppdraget går nu in i detaljplaneprocess tillsammans med Riksbyggen och Strömstad kommun.

Ansvarig arkitekt: Sweco i Göteborg genom Kajsa Crona tillsammans med Margareta Diedrichs, PeGe Hillinge och Josefin Karlsson. Visualisering: PeGe Hillinge

För mer information kontakta:
Kajsa Crona, studiochef, Swecos arkitekter, 031-617973, kajsa.crona@sweco.se