0 av 0 för ""

Sweco utformar Framtidens universitetssjukhus i Linköping

Sweco är anlitade för projekteringen av en ny psykiatrisk byggnad vid Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget är den tredje och sista etappen i arbetet med att skapa Framtidens Universitetssjukhus och innefattar ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård. Värdet av uppdraget är beräknat till cirka 8 MSEK.

– Det är ett prestigefullt uppdrag att få ta ett helhetsansvar för projektet. Det gäller inte minst arkitektarbetet där vi får ett stort utrymme, säger Jan Mattsson, Vd Sweco Architects. I uppdrag som dessa där vi arbetar tillsammans med övriga specialister i Sweco kommer vår bredd verkligen till sin rätt.

I arbetet kommer Sweco att delta med ett flertal kompetenser som arkitektur, energi- el- och VVS-teknik, statiska konstruktioner, markprojektering, brandsäkerhet, akustik samt projekteringssamordning. Beställaren har höga ambitioner gällande energi och miljömål, något som genomgående prioriteras i projektet.

Framtidens universitetssjukhus i Linköping är länets största byggprojekt. En omfattande om- och nybyggnation för att skapa ett universitetssjukhus där sjukvård, forskning och utbildning möts i moderna miljöer.

Projekteringen bedrivs som ett generalkonsultuppdrag i ledning av Swecos arkitekter och kommer att pågå till oktober 2014. Inflyttning i det nya huset beräknas ske under år 2018.

Jan Mattsson, jan.mattsson@sweco.se, telefon:+46852295265