0 av 0 för ""

I Uppsala finns numera Sveriges första specialanpassade tentasal.

Sweco utformar Sveriges första tillgänglighetsanpassade tentalokal

Sedan årsskiftet har Uppsala Universitetet Sveriges första tentalokal som är specialanpassad för att kunna tillgodose studenter med olika behov. Det är på uppdrag av Uppsala akademiförvaltning som arkitekter på Sweco ansvarat för ombyggnaden av universitetets lokaler.

Förra året skrevs totalt 140 000 tentor varav 1 900 av studenter med behov av särskilt stöd vid Uppsala Universitet och antalet beräknas bli fler. I linje med Uppsala Universitetets satsning om att tillgängliggöra och anpassa fler av sina lokaler har Swecos arkitekter nu utformat den nya tentamenslokalen. Förutom utformningen av lokalen innebar uppdraget att ansvara för ombyggnaden av totalt 7 000 kvadratmeter i kulturminnesmärkta byggnader.

– Det är jätteroligt att vi har varit med och utformat landets första fullt ut tillgänglighetsanpassade tentalokal. Visionen är att funktionsnedsättning i minsta möjliga mån ska vara ett hinder för att studenten ska kunna klara sina studier. Lokalen består av 13 enskilda rum med glasväggar och två öppna ytor med 28 bord. Till vissa av rummen är det även möjligt att ta med sig servicehund, säger Anneli Östersjö, handläggande arkitekt i uppdraget.

Genom kulörer, material och möbler har man skapat en lokal som minskar distraktion och maximerar lugnet. Här finns även mobila hörslingor och samtliga datorer har rättstavningsprogram och talsyntes.

En utmaning i projektet har varit att utforma tre nya föreläsningssalar i befintliga och kulturhistoriska lokaler, varav en för 170 personer. Den största salen ligger i ett fantastiskt rum med vacker utsikt där vi bland annat har utformat ett ovanligt undertak för att på bästa sätt kunna lösa fråga kring akustik och dölja ventilation, säger Caroline Trolle, ansvarig arkitekt i uppdraget.

Swecos team består av:
Caroline Trolle, ansvarig arkitekt tillsammans med Lennart Sundqvist, Ann-Sofie Blomqvist, Giada Albonico, Hanna Järbel, Anneli Östersjö, Kim Schultz, Marianne Wahlström samt andra medarbetare från Swecos övriga verksamheter.

För mer information, kontakta:
Caroline Trolle, caroline.trolle@sweco.se, tfn 018-17 20 77