0 av 0 för ""

Sweco utreder hantering av elektriskt och elektroniskt avfall i Rwanda

Rwandas regering har kontrakterat Sweco för att utreda och föreslå lagar, förordningar och riktlinjer för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall i Rwanda. Idag hamnar mycket av det så kallade e-avfallet på tipp i huvudstaden Kigali för att sedan skickas till Uganda för återvinning.

Projektet som finansieras av regeringen i Rwanda, är det första nationella kontraktet Sweco fått i landet efter flera regionala uppdrag inom vatten- och miljöområdet inom Nilsamarbetet, Nile Basin Initiative.

– Rwandas regering har ett ambitiöst program för IT samt miljöteknik och strävar efter att vara det ledande afrikanska landet inom dessa områden, säger projektledare Per Olof Seman på Sweco.

Projektet inleddes den 1 september och beräknas pågå under två månader.