0 av 0 för ""

Sweco utreder nytt operationshus

Swecos arkitekter har fått i uppdrag att genomföra en förstudieutredning av ett nytt operationshus för Västmanlands sjukhus Västerås.

Nuvarande operationssalar planerades och byggdes på 60-talet. Dagens krav på ändamålsenliga lokaler och tekniska förutsättningar kräver en helt annan standard på operationssalar med tillhörande lokalytor. Därför har landstingsstyrelsen fattat beslut om att genomföra en förstudie. Sweco genomför en utredning om var operationshuset ska placeras.

– Operationshuset är hjärtat i sjukhuset som ska kunna nås snabbt vid bland annat akutfall. Placeringen av operationshuset är mycket viktig, det handlar om att ta hänsyn till alla de logistiska flöden som finns inom sjukhuset, säger Anders Melin, arkitekt på Sweco.

Det nya operationshuset ska innehålla en operationsavdelning med drygt 20 operationssalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.

– En utmaning i inplaceringsstudien som vi genomför är att hitta yta till en ny byggnad på 20 000-30 000 kvadratmeter i sjukhusets mest centrala delar med olika sambandskrav. Där finns det egentligen inte någon yta, men vi har redan flera förslag på lösningar, säger Anders Melin.

Anders Melin, Arkitekt och strateg i vårdfrågor, anders.melin@sweco.se Telefon:+46547764014