0 av 0 för ""

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

I april 2016 startade Oslo kommun upp programmet Bilfritt Byliv. Målsättningen är att skapa en förbättrad stadsmiljö och en mer levande stad genom att göra stadens centrum bilfritt och frigöra yta för stadsliv. Sweco har anlitats för att utvärdera resultat och effekter av åtgärderna.

I programmet Bilfritt Byliv gör Oslo kommun förändringar i stadsmiljön i flera steg, och Swecos samhällsanalytiker i Norge och Sverige arbetar tillsammans för att se hur dessa åtgärder påverkar invånarnas användning av centrumområdet. Det handlar bland annat om att jämföra rörelsemönster före, under och efter att de olika åtgärderna har satts in.

Tanken bakom projektet äratt ta reda på hur man på bästa sätt kan skapa en trivsam och hälsosam miljö för Oslos invånare. Genom att minska biltrafiken och ytorna för parkering kan man istället skapa mer utrymme för aktiviteter som främjar stadslivet, och gång- och cykeltrafik.

Från och med sommaren 2017 genomförde kommunen många fysiska förändringar, till exempel i form av nya sittplatser där invånarna kunde umgås eller äta sin lunch. Man skapade även utomhuskontor och stationer där invånarna kunde ladda mobilen och få gratis wifi. En del av Swecos arbete har varit att studera hur dessa platser har använts.

Merparten av utvärderingen handlar dock om att genomföra enkätundersökningar och observationer före, under och efter försöket.

– Inom utvärderingen tillfrågas 1000 personer på Oslos gator och 1000 boende i kommunen för att kartlägga hur de använder centrum, och vad de tycker om framkomligheten. Vi har också registrerat hur många människor som befinner sig på en plats under loppet av dagen, och vad de använder platsen till. Även näringsidkare i centrum har intervjuats för att kunna ta del av deras erfarenheter av de olika åtgärderna, säger Bo Thydén, statistiker på Sweco.

Försöket pågår fram till 2019, och parallellt med Swecos undersökningar mäter kommunen även andra aspekter, som till exempel luftkvalitet. Slututvärderingen ska hjälpa kommunen att fatta väl underbyggda beslut om framtida åtgärder.

Petra Bäckman är etnograf på Sweco, och har bland annat arbetat med platsobservationerna som genomförts i projektet. Hon tycker att det är spännande att få delta i ett projekt som inte har genomförts tidigare.

– Gamla stadskärnor är oftare bilfria, men Oslo kommun är en föregångare när det gäller att skapa ett bilfritt centrum i en nyare stad, med utgångspunkt i stadslivets kvaliteter. Det ska bli spännande att se hur Oslo utvecklas framöver, säger Petra Bäckman.