0 av 0 för ""

Sweco utvärderar effekter av Mistras forskningsprogram

Swecos analys- och strategiverksamhet har fått uppdraget att genomföra effektutvärderingar av Mistras samtliga genomförda forskningsprogram sedan starten 1994.

Stiftelsen Mistras verksamhet har pågått i snart 20 år. Ett drygt trettiotal forskningsprogram har genomförts till en kostnad av drygt två miljarder kronor. Swecos utvärdering skall klargöra om forskningsprogrammen har genererat de effekter som förväntats.

– I uppdraget kommer experter från olika delar av Swecos verksamhet att samarbeta. Både miljöexperter, arkitekter, projektledare och våra utvärderingsspecialister, säger Sigrid Hedin på Swecos analys- och strategiverksamhet.

Mistras beslut att välja Sweco har föregåtts av en upphandling där fem leverantörer lämnade in anbud och uppdraget skall vara slutfört i december 2012.

Om Mistra

Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Användare av forskningen finns inom såväl näringsliv som inom förvaltning, politik och frivilligorganisationer. Mistra investerar årligen i storleksordningen 200 miljoner kronor för forskning.