0 av 0 för ""

Sweco utvecklar 6000-8000 nya bostäder i Uppsala

Uppsala kommun växer och efterfrågan på nya bostäder är hög. För att kunna möta efterfrågan genomförs nu det största stadsbyggnadsprojektet i Uppsala på senare år. Ulleråker ska bli en ny blandad stadsdel med 6000-8000 nya bostäder. Sweco har fått i uppdrag att hjälpa Uppsala kommun i arbetet med utvecklingen av Ulleråker.

– Sweco ska fungera som generalkonsult i utvecklingen av Ulleråker, bland annat genom att vara kommunens huvudstöd gällande gestaltnings- och utformningsfrågor. Det är ett stort projekt som kommer att betyda mycket för att Uppsalas tillväxt, säger Ingrid Anderbjörk, avdelningschef Mark & Fastighet, Uppsala kommun.

Ulleråker som tidigare varit säte för ett av landets största mentalsjukhus ska nu bli ett modernt bostadsområde. Det är ett av de största bostadsprojekten i Sverige på senare år, utanför Stockholm, och det kommer att bidra till kommunens mål om 3000 nyproducerade bostäder per år.

– I Swecos uppdrag ingår ta fram och leverera allt från planprogram och miljökonsekvensbeskrivning till att förprojektera de allmänna ytorna. Avgörande för detta är Swecos breda kompetens och erfarenheter från tidigare genomförda bostadsprojekt av den här storleken. Genom Ulleråker får Uppsala möjlighet att fortsätta att växa, säger Elisabeth Philipsson Attebrant, vd för Swecos projektledare.

 Elisabeth Philipson Attebrant, elisabeth.attebrant@sweco.se Telefon:+4686956676