0 av 0 för ""

Sweco utvecklar energisystem för innovativt logistiknav vid Säve flygplats

Sweco har fått i uppdrag att utveckla ett energisystem när Castellum skapar framtidens flexibla logistiknav vid Säve flygplats – en plats för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

Castellum Säve, ett tre miljoner kvadratmeter stort område vid Säve flygplats utanför Göteborg, ska bli ett ledande logistiknav som möter framtidens behov av flexibilitet och nya hållbara transportlösningar. Sweco är anlitade för mark- och geoutredningar samt för att ta fram en energiplan anpassad till utvecklingen av logistikområdet.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att arbeta med energiplanen för Castellum Säve och ser fram emot att få dela med oss av våra nationella och internationella erfarenheter och kunskaper inom hållbar energiförsörjning. Tillsammans med Castellum ska vi utveckla ett energisystem för framtiden, såväl tekniskt som affärsmässigt, säger Magnus Lindén, Sweco.

Ledstjärnan för arbetsprocessen är innovation och nytänkande. Inriktningen kring framtidens transporter och självkörande fordon är spännande inslag som kommer att ge avtryck i utformningen av området.

– Energiplanen kommer att innehålla innovativa energilösningar och samverkan ska bidra till en effektiv och smart energianvändning. Planen kommer att möjliggöra stegvist införande som följer den successiva utbyggnaden av exploateringsområdet till en storskalig framtidslösning för energi och infrastruktur, säger Magnus Lindén.

Castellum Säve, med ett utmärkt läge nära Nordens största hamn, ska inom en tioårsperiod utvecklas till ett ledande logistiknav för att möta framtidens behov av flexibilitet och nya hållbara transportlösningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Lindén, Energy Markets Sweco, magnus.linden@sweco.se