0 av 0 för ""

Sweco utvecklar modern och hållbar avfallslösning för läkemedelsföretaget PolyPeptide Group.

Sweco utvecklar modern och hållbar avfallslösning för globalt läkemedelsföretag i Malmö

Sweco anlitas som ansvarig när läkemedelsföretaget PolyPeptide Group utvecklar sin hantering av avfall och lösningsmedel. Resultatet blir en modern och hållbar avfallshantering där risken för produktionsstopp minimeras. Tidsbesparing och minskade olycksrisker blir några av effekterna.

 – Det är spännande att få vara en del av ett projekt som har så höga ambitioner när det gäller miljö-, hälso-, och säkerhetsfrågor. Sweco har en lång erfarenhet av komplexa industriuppdrag både från Sverige och Europa och här kan vår samlade kompetens verkligen komma till sin rätt, säger Pär Jedenberg, Regionchef Syd för Swecos industrikonsulter.

PolyPetide Group är en storskalig leverantör av peptider och peptidrealterade molekyler som används vid läkemedelstillverkning. Företagets anläggning i Malmö har en area på 100 000 kvadratfot. På grund av ökade produktionsvolymer behöver PolyPeptide Group byta ut den befintliga lösningen för avfallshantering som både är tidskrävande och som inte följer företagets krav för miljö, hälsa och säkerhet. Sweco kommer främst arbeta med riskminimering för olyckor och spill samt att förebygga produktionsstopp orsakade av en ineffektiv hantering av avfall och lösningsmedel.

Projektet väntas stå klart i slutet av 2019. Swecos uppdrag sträcker sig över ett flertal kompetensområden, bland annat projektledning, teknik, upphandling och konstruktion där Sweco tillhandahåller tekniska kompetenser inom struktur, arkitektur, anläggning, process, rörledning, el och automation.

För mer information, kontakta:
Pär Jedenberg, regionchef Syd Swecos industrikonsulter, 031-62 90 98, par.jedenberg@sweco.se