0 av 0 för ""

Sweco utvecklar ny del av eko-stad i Kina

Sweco fortsätter utveckla den kinesiska eko-staden Caofeidian. I nästa fas kommer även ett flertal andra svenska arkitektkontor och teknikkonsultbolag att delta i arbetet.

Caofeidian Eco-city, som nyligen bytt namn till Tangshan Bay Eco-city, skall utvecklas till en ny stad där det kan komma att bo 1 000 000 invånare i framtiden. Sweco har redan tidigare varit med och planerat eko-staden som har höga ambitioner inom miljöområdet.

Nu tas nästa steg när en del av staden ska planeras mer i detalj. Området ska bli ett så kallat Sino-Swedish Demo Area för att visa upp hållbar stadsbyggnad med svenska förebilder. Avtal tecknades i samband med ett delegationsbesök i veckan som leddes av viceguvernören i provinsen Hebei, där Tangshan Bay ligger, Mr. Song Enhua.

– Uppdraget är ytterligare ett bevis på att svensk stadsbyggnadskompetens och miljökunnande är efterfrågat på den kinesiska marknaden, säger Anna Hessle, arkitekt på Sweco.

Arbetet utförs inom Swedish Consortium of Architects & Engineers, SCA&E där sju svenska företag ingår, Ahlqvist & Almqvist, ÅF, AIX, Nyréns Arkitektkontor, Sweco, Tengbom och Tyréns. Första deluppdraget är att planera Sino-Swedish Innovation Island, en cirka 40 hektar stor ö.