0 av 0 för ""

Sweco utvecklar plattform för digital översiktsplan åt Göteborgs Stad

Sweco har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att vidareutveckla en digital plattform för visualisering av stadens översiktsplan. Den digitala översiktsplanen ska vara tillgänglig för alla och kunna användas både av stadens förvaltningar, fastighetsutvecklare och medborgare.

Plattformen som Sweco vidareutvecklar åt Göteborgs Stad ska underlätta för medborgarna att ta till sig information. Att visualisera översiktsplanen i en digital karta gör det lättförståeligt och överskådligt då det finns möjlighet att växla mellan den interaktiva kartan och textbaserad information.

– Man kan fokusera på det område som man är intresserad av själv, till exempel sitt närområde och vad som gäller där, säger Lina Samor biträdande projektledare Digital översiktsplan, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

– Ett av målen med den digitala översiktsplanen är att den ska vara tillgänglig för flera olika målgrupper och är därför anpassad för flera olika digitala plattformar, säger Linda Wetter, GIS-ingenjör på Sweco.

Utvecklingen sker i den öppna plattformen HAJK som är framtagen genom ett samarbete mellan flera kommuner och organisationer. HAJK har länge använts för att presentera kartmaterial och nu vidareutvecklas HAJK för att kunna tillgängliggöra översiktsplaner men även fungera för presentation av andra typer av dokument eller planer kopplade till en karta.

– En fördel med HAJK är att kommunerna kan ta del av varandras utveckling. När en kommun är klar med sin utveckling, kan en annan ta vid och förfina eller lägga till funktionalitet, som resterande kommuner kan ta del av, säger Linda Wetter.

– Vi har ett unikt samarbete kring det här i Västsverige. När vi väl lanserar plattformen hoppas vi att fler kommuner vill vara med och bidra, säger Kristian Dahlén, projektledare Digital översiktsplan, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Digitala översiktsplaner ingår som en del i arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, och är ett steg mot den smarta staden.

Plattformen ska finnas på plats när förslaget till ny översiktsplanen för Göteborg ställs ut i början av nästa år.

För mer information, kontakta:
Linda Wetter, linda.wetter@sweco.se