0 av 0 för ""

Sweco utvecklar rörpostsystem åt Danderyds sjukhus

Fem kilometer rör ska spara tid för personalen på Danderyds sjukhus i Stockholm. Smågodstransportsystemet, som är en modernare och mer utvecklad variant av ett så kallat rörpostsystem, är ett av landets mest avancerade. Prover, blod och läkemedel skickas i en hastighet på fem meter per sekund. Projektet utförs av Sweco på uppdrag av Locum AB.

– Rörpost kan låta ålderdomligt, men med ett nytt och modernt smågodstransportsystem är det ett effektivt transportsätt för sjukhus, även för andra verksamheter så som flygplatser och industrier. Att använda sig av ett automatiskt transportsystem sparar mycket tid, då vårdpersonalen annars måste gå med prover eller blodpåsar från punkt A till B, vilket kan handla om långa sträckor, som upprepas flera gånger om dagen, säger Marina Sjöström, teknisk projektledare på Sweco.

Med hjälp av systemet kan prover, blod, läkemedel och annat smågods skickas i så kallade patroner över hela sjukhuset, exempelvis mellan avdelningar till laboratorier eller mellan blodcentralen och operation. Systemet kan också prioritera olika patroner, då en transport med blodpåsar till operation exempelvis går före ett rutinprov till laboratoriet.

– Det finns fyra knutpunkter i systemet där patronerna växlas mellan olika linjer så de kommer rätt. Transportsträckan från en avdelning i sjukhusets södra del till laboratoriet som ligger centralt, är 500 meter lång, tar tre till fyra minuter och ska passera tre knutpunkter. Varje patron är utrustad med en rfid-tagg, vilket gör att varje enskild transport kan spåras på en övervakningsdator. Skulle det bli stopp i systemet går det ett larm, men det finns alternativa vägar för de prioriterade verksamheterna, säger Marina Sjöström.

På Danderyds sjukhus är systemet sjukhusövergripande med cirka 100 stationer och alla kan skicka till alla.

– Genom att utnyttja systemet fullt ut kan ledtider kortas och i slutänden kan patienterna få snabbare provsvar och lämna sjukhuset tidigare. En annan vinst är att personal slipper lämna avdelningen på natten då bemanningen är begränsad, säger Marina Sjöström.

Smågodstransportsystemet beräknas vara helt klart i höst och lämnas då över till fastighetsförvaltaren Locum AB.