0 av 0 för ""

Sweco välkomnar årets traineer

Antalet sökanden till traineeprogrammet 2014 var rekordmånga. 1400 kandidater konkurrerade om chansen att få en språngbräda in i branschen, knyta värdefulla kontakter och samtidigt gå en skräddarsydd utbildning.

– Intresset bland studenterna har ökat stadigt de senaste åren. Det märks att Sweco är en populär arbetsgivare, säger Sandra Mathisen som är ansvarig för traineeprogrammet.

De sjutton utvalda talangerna, tretton kvinnor och fyra män, inledde programmet med en uppstartsträff i Stockholm i början av september. Nu följer nio månader där traineerna får bekanta sig med konsultrollen på de olika bolagen, gå ett skräddarsytt utbildningsprogram, samt skriva ett projektarbete som ska presenteras i samband med diplomeringen i slutet av maj.

Fyra frågor till Malin Alros, trainee på Sweco Energuide

Vad fick dig att söka traineeprogrammet på Sweco? – Jag tyckte att det lät som en perfekt start på konsultyrket. På Sweco får man ett stort ansvar över sina projekt och frihet att styra upp arbetet. Det känns också som att det finns en bra balans där man kan ha utmanande uppdrag utan att det går ut över privatlivet.

Vilken utbildningsbakgrund har du? – Jag har läst civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot hållbar energiteknik på KTH.

Vad kommer du att arbeta med under din tid som trainee? – Jag kommer att arbeta med konstruktion och projektering av kraftledningar på stam- och regionnätet. Det första projektet som jag kastats in i gäller en sträcka med 130 kV ledning utanför Ludvika, där kapaciteten måste ökas för att kunna leverera mer el. Då behöver befintliga stolpar raseras och ersättas med nya.

Vilka förväntningar har du? – Jag hoppas att traineeprogrammet ger mig en bra grund att stå på i konsultbranschen och att det gör mig tryggare i min roll. Dessutom är vi ett gäng på 17 traineer med olika bakgrund, på olika bolag i Sweco och på olika orter i Sverige. Det ger oss möjlighet att få en större inblick i vad de andra bolagen arbetar med och det skapas ett kontaktnät över både bolagsgränser och orter i Sverige. Jag tror att traineetiden kommer att resultera i en utmanande, lärorik och spännande period med nya erfarenheter och bekantskaper.