0 av 0 för ""

Kvarteret Bävern

Publicerad: 2024-03-14

Sweco vinner arkitekttävling om att utveckla Luleås bästa läge

Sweco Architects och beställaren Studentconsulting Invest vinner markanvisningstävlingen för kvarteret Bävern i centrala Luleå. Tävlingsförslaget ”Den naturliga mötesplatsen” blir en viktig entré in till staden. Här skapas mötesplatser både inomhus, utomhus och till och med ovanpå byggnaden när platsen öppnas upp och utvecklas till ett blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd med hållbarhet i centrum.

– Fantastiskt kul, vi är så stolta och glada över förtroendet att få utveckla en av Luleås mest centrala platser och fortsätta resan mot den gröna omställningen i norr, säger Martin Häller ansvarig arkitekt.

Juryns motivering

Det är ett förslag som får stor betydelse för hela Luleå och för Norrbotten genom att det skapar mötesplatser för många målgrupper, blir en unik reseanledning samt har en balanserad och karaktärsfull arkitektur som både samspelar med omgivningen och skapar stolthet. Kompositionen är bra och förslaget skickligt gestaltat.
Hållbarhet genomsyrar hela förslaget där bland annat återbruk, bevarande av slangtornet samt byggande i trä är några bärande delar. Förslaget innehåller en bredd av funktioner som stärker evenemangsstråket och kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden samtidigt som det ökar Luleås attraktionskraft.

Kvarteret Bävern

För mer information, kontakta: Martin Häller, martin.haller@sweco.se